TP.HCM: Chỉ đạo ''siết'' kê khai thuế cá nhân kinh doanh xe vận tải

.

Trong dự thảo gửi Cục Thuế, Sở Giao thông vận tải , UBND các quận, các Hợp tác xã kinh doanh vận tải, UBND TP cho rằng hiện nay, công tác quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố có số thu thuế chưa tương xứng với quy mô và mức độ hoạt động.

Đồng thời, các cá nhân kinh doanh vận tải (chủ yếu là các xã viên ký kết hợp đồng dịch vụ với các Hợp tác xã để kinh doanh vận tải) không trực tiếp kê khai thuế cũng không thực hiện ủy quyền cho Hợp tác xã khai thuế và nộp thuế thay, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Xử lý cá nhân, tổ chức bao che vi phạm về thuế

Trước thực trạng trên, UBND thành phố chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát lại toàn bộ các Hợp tác xã và các xã viên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, qua đó nắm bắt tình hình kê khai, nộp thuế của các xã viên.

Theo đó, đối với các xã viên đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế; hoặc đã ủy quyền cho Hợp tác xã kê khai, nộp thuế thay; hoặc các xã viên đã được các tổ chức khác khấu trừ và nộp thuế thay (như Grab…) thì các xã viên tiếp tục thực hiện như hiện nay. Cơ quan thuế thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ cho các xã viên thực hiện tốt các quy định về thuế.

Đối với các xã viên có xe tham gia vào HTX đã được Sở GTVT cấp phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không thực hiện các quy định về thuế thì Cục Thuế lập danh sách gửi Sở GTVT để làm việc với các HTX và thu hồi phù hiệu theo quy định.

Thành phố chỉ đạo định kỳ hàng quý, Cục Thuế rà soát việc kê khai, nộp thuế của các HTX và các xã viên. Trường hợp xã viên không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế kinh doanh, cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế xây dựng mức doanh thu tối thiểu để áp dụng khoán thuế đối với các cá nhân là xã viên các hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn TP.HCM trong trường hợp xã viên không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế kinh doanh.

Cục Thuế phối hợp với Sở GTVT xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về các HTX và các xã viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng ô tô để cung cấp thông tin, chia sẽ dữ liệu và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật thuế của các chủ phương tiện và các hành vi bao che, thiếu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Thu hồi phù hiệu nếu vi phạm thuế

Với Sở GTVT TP.HCM, tại bản hướng dẫn của UBND TP vào ngày 20 của tháng đầu quý, Sở GTVT phải cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân và số lượng xe kinh doanh vận tải bao gồm lượng xe cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, cấp lại phù hiệu, số lượng nghỉ kinh doanh, thu hồi giấy phép, phù hiệu, biển hiệu… Danh sách theo từng địa bàn quận, huyện với đầy đủ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, loại xe, biển số xe, trọng tải, hình thức kinh doanh vận tải, thời gian có hiệu lực phù hiệu vận tải…

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm cơ quan Thuế; Công an; Thanh tra; Quản lý thị trường khu vực; bộ phận quản lý giao thông vận tải; bộ phận đăng ký kinh doanh; UBND quận, huyện...) tổ chức kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện không hợp tác kê khai, nộp thuê hoặc nợ đọng thuế theo đề nghị của Chi cục Thuế.

Riêng với các HTX kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn thành phố cần thực hiện rà soát lại toàn bộ các xã viên đã ký kết hợp đồng dịch vụ với HTX, gửi danh sách các xã viên đã ủy quyền và không ủy quyền cho HTX để thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cơ quan thuế quản lý.

 Đồng thời, gửi danh sách các xã viên đã được cấp phù hiệu nhưng hiện nay không còn liên hệ với HTX, không thực hiện thanh lý hợp đồng dịch vụ với HTX để thông báo cho Sở GTVT thu hồi phù hiệu theo quy định.

Hợp tác xã khai thuế và nộp thuế thay cho xã viên (xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên HTX). Định kỳ hàng quý, HTX thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ và kịp thời vào NSNN, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các hồ sơ khai thuế. Đồng thời, gửi danh sách các xã viên không ủy quyền cho HTX khai thuế cho Sở GTVT để thu hồi phù hiệu kinh doanh theo quy định.

Định kỳ hàng quý, Cục Thuế Thành phố chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND Thành phố.

Đề xuất xây 34 cổng thu phí, "siết" ôtô vào trung tâm Sài Gòn gây ùn tắc

Theo HUYỀN TRÂM

Diễn đàn đầu tư

Nguồn: cafebiz.vn